Bright-field a dark-field

Přední osvětlení s jasným zorným polem bright-field lighting.

Přední osvětlení s temným zorným polem dark-field lighting.

Datový list
(obj. čísla, zapojení)
  • Velké množství kombinací
  • Různé vlnové délky od UV po IR pásmo

Princip
  • světla jsou dodávána v různých vlnových délkách
  • dodáváme s různým úhlem vyzařování
  • intenzitu osvětlení je možno regulovat universálním kontrolérem CM-01 Mini
  • zvýraznění nebo potlačení členitých částí povrchů
  • iluminace DPM kódů a přímého značení
  • nasvícení gravírovaných ploch
  • iluminace povrchových defektů

Kontrolér cm-01

Výstupní svorkovnice OUT LIG HT – připojení světla

Svorka +24 V: kladný pól zdroje
Svorka PWM: Signál PWM
Svorka 0 V: záporný pól světla

Vstupní svorkovnice INP UT – připojení napájecích vodičů a řidícího signálu

Svorka +24 V: kladný pól stejnosměrného zdroje 24 V
Svorka 0 V: záporný pól stejnosměrného zdroje 24 V
Svorka TRIG: řidící signál pro spínání osvětlení z nadřízeného systému (kamera, PLC).

Controller cm-01 Controller cm-01 schema